Metaal 6 – Aarde 8 – Hout 3

Welke Qi hebben we nu doorlopen

In dit Metaal 6 jaar zijn we nu doorgestroomd van een Vuur 9 maand naar de Aarde 8 maandinvloed. Het denken en voelen is de afgelopen periode aangeraakt door het Vuur Element. Het element Vuur heeft de afgelopen Zomer periode zijn licht behoorlijk kunnen laten schijnen en het Vuur heeft heel wat leugens en valse beweringen ontmaskert en de duisternis doen oplichten. Met chaos en verlichting als gevolg. Het Vuur is de meest naar buiten toe gerichte energie die zeer voelbaar was en waar we niet omheen konden. Er heeft een grote verlichtende transformatie plaats gevonden, waardoor er vanaf nu op de “geschroeide” aarde nieuwe loten kunnen ontwikkelen, nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Vuur heeft Aarde kunnen voorbewerken zodat er een goede voedingsbodem klaar gemaakt is. Dit maakt de kans op slagen voor de komende Berg periode groter.

Wat betreft de Corona verspreiding, Vuur representeert het Virus welke als een lopend vuurtje nog steeds over deze planeet raast. Het Virus zelf slaat toe op het Metaal Element, de Long. Vuur is snel en is bijna niet te stoppen of in te dammen. Dat zou Water trouwens wel kunnen, vandaar dat ik in eerdere blogs al aangaf, dat Water een belangrijke plek inneemt deze Metaal jaren. Als we genoeg vertrouwen hebben en op onze intuïtie durven varen, dan maken we Water sterk en kan het invloed uitoefenen op het Vuur. Dus als wij mensen niet zelf kiezen om naar binnen te keren, dan wordt hier door bovenaf voor gezorgd. Nog steeds is het wisselvallig met de door de autoriteiten bedachte regels. Dan weer wel, en het volgende moment weer niet. Dan wordt je een beloning voorgehouden als je je vaccin braaf neemt, en daarna schaffen we die beloning gewoon weer af. En het wordt door het grote deel van de mensen massa nog gewoon gepikt ook.

Is het je ook opgevallen dat onder invloed van Vuur, de transporten en communicatie onder “druk” zijn gezet? En de aanvallen op het internet en manieren die er gezocht worden om transport stil te leggen. Die internet aanvallen en stilleggen transporten zijn dus nu al weken volop aan de gang, en het water blijft maar door stromen om alles zichtbaar naar boven krijgen!! De overstromingen en de grote branden zullen nog wel even door razen op moeder Aarde. In Nederland en andere grote delen van Europa en de rest van de wereld, raast het Water zo hard, dat er zelf aardverschuivingen ontstaan. Grote branden woedden er in o.a. Griekenland, Cyprus, Turkije en Italië.  Canada en de Amerikaanse staten langs de westkust hebben opnieuw te maken gekregen met extreme temperaturen.

Wat wordt er de komende periode zichtbaar gemaakt?

De maand energie van Aarde 8, heeft invloed op ons denken en voelen. Het Element Aarde 8 wordt in de I-Tjing verbeeld als de Berg. De Qi van de Berg, is de energie van revolutionaire verandering en kan een aanzienlijke hoeveelheid ellende, maar ook aanzienlijke verbeteringen ondersteunen. Als een persoon, project of organisatie deze Aarde 8 periode ingaat zonder een specifiek plan of taak op papier of in het hoofd, ondersteunt de Qi van Aarde 8 wijzigingen die als een verrassing kunnen komen, en dit is niet altijd een welkome verrassing. Maar als ze dit huis binnenkomen met een plan, zal Aarde 8 de neiging hebben om hun inspanningen te ondersteunen. Aarde 8 organiseert verandering die je kunt inzetten om het proces zich te laten ontvouwen, zonder dat we daar dan invloed op gaan uitoefenen. Gewoon laten zijn, het proces is al ingezet en je mag vertrouwen hebben op het resultaat, zonder zelf invloed of controle (Metaal) uit te oefenen. Als je kijkt naar de periode waar we ons nu in bevinden, dan zien we dat er zeer veel aan de hand is, zowel op klein niveau als op groot niveau. Een mondiale “pandemie”, de vele verschillende en steeds weer wisselende regels die hier aan gekoppeld worden, het monddood maken van de bevolking, de economische gevolgen, de psychische gevolgen, het klikspaan-effect, opstandigheid en niet te vergeten de natuur die heel hard roept om hulp. Toch ben ik hoopvol, er zijn vele processen en plannen aan de gang, en we zullen deze nu tot bloei kunnen zien komen. Verandering is in de lucht en het is een geschenk dat zeker mag worden gebruikt.

De oeroude Qi van Aarde 8 zorgt dat de beweging even stil gezet wordt, zodat het daarna de andere kant kan op bewegen, en wel met oude stevige kennis. De Qi van Aarde 8 staat deze maand op de plek van het innerlijke kind, en heeft invloed op onze manier van denken, voelen en je reactie op het leven. Je voelt het binnenste van de Berg, misschien ligt daar nog wat op je te wachten. Het kan verbinding leggen met de jaar Qi van Metaal 6, want Aarde voedt het Metaal.

Wat tref je nu nog aan in je kern? Liggen er nog trauma’s en pijnen? Zie het als een leerproces uit je verleden die gezien wil worden.

Omdat Aarde 8 de jaar energie van Metaal 6 kan voeden, maakt het Metaal krachtiger. De Berg heeft de mogelijkheid om verandering aan te brengen, dus de kans bestaat dat er nieuwe mogelijkheden, opties en alternatieven aangedragen zullen worden. Denk hierbij ook aan revolutionaire activiteiten, zoals demonstraties tegen de Covid “eisen” pakketten, zoals verplichting voor toegang, werk enz. Deze combinatie van de Berg (Aarde 8) en de Hemel (Metaal 6) is een naar binnen gekeerde Qi die wat onverschillig kan overkomen. Het lijkt of veranderingen makkelijk geaccepteerd worden. Maar op de achtergrond, wat niet direct zichtbaar is voor de meeste mensen, gebeurt er veel. Dus let op dát wat er níet gezegd wordt! De tijd is aangekomen om constructieve plannen te maken en daar dan ook echt gebruik van te gaan maken. Het is tijd om letterlijk de handen uit de mouwen te steken.

Het mooie en krachtige van de Berg is dat het nieuwe deuren kan openen. In de vorige periode van het Vuur, kwamen we in een stroom van chaotische gebeurtenissen, zowel positief als negatief, die zeer verhelderend en verlichtend waren. Metaal 6 had deze periode best wat moeite met het Vuur.

Op de richting en het handelen staat deze periode het element Hout 3, het Jonge Hout, de Donder, en verbeeldt het geluid van onweer dat met zijn kracht eerst met een harde, voelbare klap laat horen om zich vervolgens al doorrollend zonder problemen zal verspreiden. De Donder staat voor plotselinge inspiratie, een nieuw begin of uitvinding, ongeremdheid, kort, hevig en spontaniteit. Denk aan krachtige doorbraken die kort zullen duren maar radicale gevolgen zullen hebben. De Donder is de schok die de slapende geest wakker schudt.

Hout 3 is het jeugdige en speelse Element van de vroege Yange lente waarin alles nog gaat groeien, bloeien en ontwikkelen. Het jonge Hout ontdekt alles voor de eerste keer en vind daarom ook alles leuk en interessant. Alles gaat zich nu ontwikkelen en groeien en dit kan soms behoorlijk onstuimig gebeuren, het lijkt wel chaotisch, maar toch weet de natuur hoe het moet geregeld worden. De richting kan dus van het ene op het andere moment radicaal veranderen, als een donderslag bij heldere hemel. Ook de emoties kunnen hoog opspelen, en boosheid en woede kan zich snel en hevig aandienen.

Wat gebeurt er met de krachten van de Elementen?

Deze periode zijn er verschillende antagonistische relaties. Hout 3 heeft de neiging om Aarde 8 te controleren en Metaal 6 heeft de neiging om Hout 3 te controleren. Maar over het algemeen stroomt de Qi goed en heeft Aarde de neiging om Metaal te voeden en te versterken.

Hout op de richting en deze is energetisch niet verbonden met Metaal en Aarde, hij wordt een beetje buitengesloten. Dit kan een conflict geven met elkaar, waarin Hout zal proberen in te breken door zijn Yange gedrag, wat Metaal en Aarde nog meer de neiging zal geven om terug te slaan. Dat is een beetje welles-nietes gedrag wat zou kunnen opspelen.

De invloed van Metaal 6 merken we door de onverzettelijkheid, het doordrammen en koppigheid wat maakt dat het moeilijk is om veranderingen aan te brengen. De invloed van het jonge Hout is een stijgende energie en boze expansieve uitbarstingen. Als we nou deze twee met elkaar combineren dan kun je het visualiseren als kogels: woede en metaal. Dit zal je ook zien gebeuren, er komen steeds meer mensen bij elkaar die verschillende gedachten en opvattingen hebben. Ze zijn het niet altijd met elkaar eens, en dat brengt meer standpunten en mogelijkheden naar voren. Dus het antagonisme kan juist nu tot nieuwe oplossingen leiden.

De maand cyclus start in deze reeks op het innerlijk kind, het element Aarde 8, van daaruit stroomt de energie onderlangs door naar de jaar energie van Metaal 6. Vervolgens stroomt het bovenlangs door naar de richting energie Hout 3 door Water toe te voegen. Dan stromen we onderlangs terug naar het start element Aarde 8 door Vuur toe te voegen.

In de kosmologische cyclus zie je dat de aardse as van Hout, Aarde en Metaal de invloed van deze periode is. Deze is wel behoorlijk uit balans en Metaal kan moeilijk het Hout in balans houden en maakt Hout nog grenzelozer. Aarde staat er tussenin en is de dupe hiervan. Het Vuur laait af en toe flink op, maar dit gebeurt in vlagen. Maar wees alert, want Vuur is er zomaar opeens weer en dan met grote waarschijnlijkheid als een grote flink opwaaiende brand. Water staat buitenspel en droogt steeds meer op met als gevolg dat Water het Vuur niet onder controle kan houden. We zien dit nu al gebeuren bij de mensen, Water staat voor emotie, (irreële) angsten, paniek, twijfels, onzekerheden en paranoia als deze uit balans is.

Je kunt je Water element zelf ook voeden door met regelmaat jezelf onder te dompelen in water en het liefst ook je hoofd en oren. Bij angst en paniek kun je deze eruit rennen en de berg van angst overwinnen. En neem de tijd om bij te tanken en je energie te herstellen, door momenten in te plannen voor meditatie, duik de diepte in en zwem naar binnen.

Interessant om te gaan zien dat het jonge Hout veel zal wakker schudden en met veel bombarie de beerput zal doen open trillen. Hier zal veel bagger naar boven gaan komen. Hout 3 en Aarde 8 kunnen opnieuw verandering inzetten om het grote, mondiale proces te laten ontvouwen, zonder dat we daar invloed op kunnen uitoefenen. De grootste uitdaging is om dit proces te laten gaan zonder zelf invloed of controle (Metaal) uit te oefenen. Pas dan kunnen we zien wat er werkelijk om ons heen gebeurt, de chaos en de onduidelijkheid. Er zijn nog steeds vele processen en plannen aan de gang, en we zullen deze nu tot bloei kunnen zien komen. Verandering is in de lucht en het is een geschenk dat zeker mag worden gebruikt.

 In september zullen we dieper in het Metaal glijden, we zetten koers naar een periode die stijver en onverzettelijker zal worden. Ik kan je vast meegeven dat onze wereld daar langere tijd zich zal gaan bevinden. Daarom is het belangrijk om te weten dat verbeteringen en overeenkomsten die nu worden gesmeed, blijvende voordelen kunnen opleveren. Zowel voor jezelf als voor het grotere geheel.

Voor meer informatie over dit nieuwe Metaal 6 jaar, kun je kijken op mijn blog www.rebyourbody.nl en je inlezen.

Wat hebben we karmisch te verwerken in deze periode?

Water 1 in Vuur 9 Geniet van ondersteuning en warme blijdschap van het Vuur, het warmt je echt op

Aarde 2 in Water 1 Je kunt nu mee stromen, maar blijf wel geaard

Hout 3 in Aarde 2 Je kunt meer kanten op bewegen, maar let op dat je niet impulsief handelt

Hout 4 in Hout 3 Je kunt gaan vertragen, denk in de rust na zodat je weet waar er nog kleine aanpassingen nodig zijn

Aarde 5 in Hout 4 Neem deze periode om je strategie goed te kunnen overzien

Metaal 6 in Aarde 5 Voorzichtigheid is gewenst deze periode, goed blijven aanvoelen

Metaal 7 in Metaal 6 Tijd om je verplichtingen na te komen

Aarde 8 in Metaal 7 De periode is aangebroken om je Karma goed onder ogen te zien

Vuur 9 in Aarde 8 Verandering is in de kern voelbaar en wordt op groot niveau zichtbaar

Wil je ook graag meer weten over de Nine Star Ki, je eigen Zielen Blauwdruk van de Vijf Elementen begrijpen en weten waar je krachten en potenties liggen? Je kunt bij mij je persoonlijke Blauwdruk laten maken. 

Energieke en liefdevolle groet van Natasja Holwerda

© 2021 - 2022 manaspirits | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel